Historie

Hotel Zlatá Hvězda na dobovém snímku

První zmínka o Litomyšli, která patřila do panství Slavníkovců, se vztahuje k roku 981, a to v Kosmově kronice české, v souvislosti s nedaleko procházející obchodní cestou evropského významu – tzv. Trstěnickou stezkou.

V roce 1259 byla Litomyšl povýšena na město, které až do konce 19. století bývalo v majetku různých šlechtických rodů – Přemyslovci, Kostkové z Postupic, Pernštejnové, Trautmannsdorfové.

Pobývaly zde významné osobnosti – Alois Jirásek, Božena Němcová, Magdalena Dobromila Rettigová a je rodným místem Bedřicha Smetany (*2. 3. 1824). Na jeho počest r. 1949 poprvé zazněl hudební festival Smetanova Litomyšl, který v současnosti dosahuje mezinárodních rozměrů.

Nejvýznamnější památka města - renesanční zámek - je od roku 1999 zapsán na seznamu kulturních památek UNESCO a spolu s náměstím a přilehlými uličkami tvoří historický ráz města.

Hotel Zlatá Hvězda má také dlouhou tradici. Vznikl na dvou propojených parcelách, na jejichž zadní části bylo vedeno městské opevnění. Byly to domy č.p. 83, který od roku 1528 vlastnil Vítek Matyšů a č.p. 84, který od roku 1516 vlastnil Matěj Zbelant – toto jsou nejstarší dohledatelní vlastníci. Dne 11. května 1546 v domě č.p. 84 začalo pozdě v noci hořet a shořelo téměř celé město. Majitel domu Jiří Zbelant byl vsazen do žaláře za to, že při požáru zemřela jeho manželka Dorota.

V polovině 19. století patřil tehdy už zájezdní hostinec s názvem U Modré hvězdy Bohdanu Tobolářovi a manželce Anně, příbuzné tiskaře Antonína Augusty. Při vstupu bývala velká měšťanská beseda, potom biliár a veliká šenkovna. V roce 1861 zde na sklonku svého života pobývala spisovatelka Božena Němcová.

Roku 1898 nový majitel Václav Němec oba domy zboural a na jejich místě postavil dvouposchoďový hotel Zlatá hvězda s historizující fasádou a šestnácti ubytovacími pokoji. Byl dokončen v roce 1900.

V roce 1914 koupila hotel Okresní hospodářská záložna a zřídila zde prostory pro záložnu a pro Okresní rolnickou nemocenskou pojišťovnu. Záložna zde roku 1926 přistavěla letní restauraci a v roce 1931 došlo k další velké přestavbě. Domem bylo možno projít na vodní valy. Od roku 1951 spadal hotel pod Okresní spořitelnu a záložnu v Litomyšli. Hotelu zůstaly pouze čtyři pokoje k ubytování. Pozůstatkem této doby je bankovní trezor, z kterého je vytvořena unikátní koupelna v hotelovém apartmá.

Od roku 1954 vlastnil hotel Československý stát - RaJ - Restaurace a jídelny, který převedl roku 1962 správu na Restaurace Svitavy-podnik státního obchodu.

Po roce 1989 získal v malé privatizaci hotel pan Jiří Kubík, a přistavěl 3. patro hotelu.

Od roku 1998 patří hotel nynějším majitelům Jaroslavu a Mileně Šnajdrovým. V letech 1998-2004 proběhla velká rekonstrukce sálu, hotelové kuchyně, pokojů a hotelových apartmánů, přičemž se zachoval prvorepublikový ráz hotelu. Další velká přestavba byla v letech 2005-2007. Zadní část hotelu se přestavěla na pokoje a zrekonstruovalo se zasklené schodiště se střešní terasou, odkud je nádherný výhled na náměstí. Také restaurace dostala nový vzhled, kde se autoři Ing. arch. Zdeněk Kratochvíl a akademický malíř Jiří Sochovský snažili, v souladu s pláštěm objektu i vnitřní atmosférou hotelu, vytvořit retroprostor restaurace s prvky art deco, funkcionalistickým členěním podhledu i průhledem do přilehlého prostoru. Nástěnné malby jsou inspirované nejobdivovanější architekturou města – zámkem a jeho sgrafity. Interiér se svým pojetím hlásí k měšťanským restaurantům z období 1. republiky.

Mapa

Kontakty

Hotel Zlatá Hvězda

Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl

  • mob: +420 734 670 355
  • tel: +420 461 615 338
  • tel: +420 461 614 834
  • fax: +420 461 615 091
  • recepce.zlata.hvezda@lit.cz
  • zlata.hvezda@lit.cz

Poslat zprávu

Zpráva odeslána! Kontaktujeme Vás co nejdříve.