Naše okolí

Město Litomyšl

Renesanční zámek - Národní kulturní památka zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO je hlavní dominantou města a jednou z nejvýznamnějších památek renesance u nás. Historie osídlení zámeckého návrší a pozdějšího zámku je s historií města neodmyslitelně spjata po celou dobu jeho existence.


Zámecké sklepení s expozicí soch Olbrama Zoubka - Zámecké sklepení je exkluzivním prostorem s neopakovatelnou atmosférou, nabízející relaxaci a odpoutání myšlenek od všedních starostí. Sály díky vysokým klenutým stropům nevyvolávají stísněné pocity, obvyklé v jiných sklepních prostorách, naopak svou majestátností působí na návštěvníky uklidňujícím dojmem. Galerie ve sklepení zámku získala sochami Olbrama Zoubka náplň, dokonale se snoubící s prostorami. Prostřednictvím audioprůvodců Vás sám Mistr Zoubek expozicí provede.


Regionální Muzeum - Stálá expozice „Litomyšl – město kultury a vzdělanosti“, dějiny města od počátku až do současnosti, unikátní předměty, zajímavosti a kuriozity. K muzeu patří i rodný byt B. Smetany v zámeckém pivovaru.


Dům U Rytířů - Dům U Rytířů byl postaven v renesančním slohu ve čtyřicátých letech 16. století. Je jedním z nejkrásnějších domů v Litomyšli a jedním ze skvostů renesanční městské architektury v Čechách. Od dokončení rekonstrukce v roce 1977 slouží dům U Rytířů jako výstavní síň, původně pro stálou expozici obrazů litomyšlského malíře Josefa Matičky. Dnes zde Muzeum a galerie Litomyšl pořádá krátkodobé výstavy výtvarného umění.


Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala


Červená věž - V budově naproti zámku se nachází Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, kde je zpřístupněno muzeum restaurování a historických technologií.


Klášterní zahrady - Klášterní zahrady leží u bývalého piaristického kláštera, mezi dvěma litomyšlskými chrámy. Nedaleko zámku, na vyvýšenině nad městem.


Více informací spolu s aktuálním kalendářem akcí naleznete na www.litomysl.cz.

Okolí

Toulovcovy maštale (15 km od Litomyšle) - Chráněný přírodní výtvor o rozloze 1083,6 ha nacházející se mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Skály jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. V důsledku větrné a vodní eroze došlo k vytvoření hluboko zaříznutých roklí a postupným zvětráváním a kvádrovou odlučností k vypreparování skal a kaňonů bizardních tvarů. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svojí družinou. Proto se také užívá název Toulovcovy maštale. Nejatraktivnějšími útvary jsou: Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl. Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářející možnost kruhových vycházek.


Růžový palouček (7 km od Litomyšle) - Památné místo u obce Morašice (asi 340 m2 velký čtvercový pozemek), s porostem zvláštního druhu stepní růže Rosa gallica. K pozemku se váže pověst o loučení pobělohorských exulantů s vlastí. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského.


Nové Hrady (15 km od Litomyšle) - Hrad postaven Z.Kostkou z Postupic v pol. 15 stol. na návrší zvaném Starý zámek. Z kruhového hradu se dochovala jen část hradby, kus zdi a terénní valy. Celé návrší bylo upraveno v park. R. 1767 byla na jižní straně vybudována křížová cesta. Nový zámek stavěl v letech 1774-1777 Jan Antonín Harbuval-Chamaré. K stavbě bylo použito materiálu ze starého hradu. R. 1804 byl dokončen celý rokokový zámecký areál, který se v původní podobě dochoval dodnes (české Versailles). Od roku 1997 je zámek v soukromých rukou a prošel rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.


Nedošínský háj (3 km od Litomyšle) - Státní přírodní rezervace o rozloze 30,70 ha zřízená pro ochranu dubohabrového lesa. S přilehlými rybníky tvoří významnou ornitologickou lokalitu. Původně panská obora Vratička, počátkem 19. století upravená na romantický park s četnými pavilony a temply. Do r. 1856 dějiště studentských majálesů (podklad pro Jiráskovu novelu Filozofská historie). Nyní zbyla jen kamenná kaplička sv. Antonína nad pramenem. Hájem prochází naučná stezka s 9 zastávkami.


Kozlov a Kozlovský kopec (9 km od Litomyšle)- Víska, spojená s dílem malíře Maxe Švabinského (1873-1962), který zde pobýval před 1. svět. válkou v chaloupce rodiny Vejrychovy. V jejím záp. dřevěném štítě je originální malba - dva prosebníci a sv. Václav v rostliném ornamentu. V chalupě se nacházejí mnohé autentické dokumenty ze života a práce umělce. Kozlovský kopec, vrchol o nadmořské výšce 601 m. Roku 1933 na něm byla postavena chata M. Švabinského, dnes penzion s možností občerstvení. v blízkosti chaty je vyhlídková věž.


Svojanov (16 km od Poličky) - Hrad založený Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1265 k ochraně Trstenické stezky. Dnešní podoba je dílem empírové přestavby po požáru r. 1842 (starý palác již nebyl obnoven).


Košumberk (25 km od Litomyšle) - Hrad na skále nad údolím Novohradky postavený okolo r. 1300. Po požáru r. 1573 renesančně opraven rodinou Slavatů z Chlumu a Košumberka, která hrad vlastnila. Po 30. leté válce,když rodina Slavatů zchudla, prodala zámek do vlastnictví hradeckých Jezuitů. Posledními vlastníky byla rodina Thurn - Taxis. Nyní je zřícenina přístupná a v budově purkrabství je otevřeno muzeum se sbírkami, které souvisí s hradem a Hamsovou léčebnou v Luži.


Polička (19 km od Litomyšle) - Polička je královské věnné město založené Přemyslem Otakarem II. v roce 1265. Do dnešních dnů se částečně dochovalo středověké opevnění města, které je zpřístupněno veřejnosti. Polička je známá především jako rodiště Bohuslava Martinů. Jeho rodná světnička v kostele sv. Jakuba zaujme nejednoho návštěvníka, ale také nepřekonatelný zážitek díky výhledu na celé město a jeho přilehlé okolí. Vše o životě B. Martinů se dozvíte v Centru Bohuslava Martinů, kde je jeho životu v Poličce a jeho dílu věnovaná stálá expozice.

Mapa

Kontakty

Hotel Zlatá Hvězda

Smetanovo nám. 84
570 01 Litomyšl

  • mob: +420 734 670 355
  • tel: +420 461 615 338
  • tel: +420 461 614 834
  • fax: +420 461 615 091
  • recepce.zlata.hvezda@lit.cz
  • zlata.hvezda@lit.cz

Poslat zprávu

Zpráva odeslána! Kontaktujeme Vás co nejdříve.